close

CROSSMEDIA

Crossmedia var et obligatorisk projekt på grundforløbet, hvor designet for opgaveløsningen var forudbestemt. Udfordringen i projektet bestod i at løse en række opgaver på baggrund af den undervisning, som vi havde haft op til forløbet. Vores fiktive kunde var Grimm Brothers, som ønskede at få lavet et logo, en trykt og en online produktplakat, en hjemmeside og en folder.

InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

 crossmedia trykt plakat
crossmedia grimm bros. webforside
crossmedia grim bros. folder om at tage ansvar